-10%

Ắc Quy Đồng Nai

Ắc quy Đồng Nai PA 12V-7,2Ah

270.000
-8%

Ắc quy cho ups, bộ lưu điện

Ắc quy Đồng Nai PA6 – 4.5 (6V – 4.5Ah)

120.000
-10%
260.000
-10%
270.000
-11%
275.000
-10%
280.000
-13%

Bình ắc quy, acquy

Ắc quy Long 12V 9Ah WP1236w

305.000
-6%
330.000
-10%
380.000
-7%
430.000
-9%
430.000
-4%

Bình ắc quy, acquy

Ắc quy Phoenix 12V-18Ah TS12180

690.000
-8%
760.000
-5%
750.000
-6%
920.000
-18%
990.000
-15%

Bình ắc quy, acquy

Ắc quy phoenix 12v-70ah TS12700

2.300.000
-11%
3.370.000
-10%
3.600.000
-7%
5.300.000
-8%
6.600.000
6.600.000
-11%
6.750.000
-5%
3.500.000