-7%

Ắc quy cho ups, bộ lưu điện

Ắc quy csb hr1221w (12v – 5ah)

390.000
-11%

Ắc quy cho ups, bộ lưu điện

Ắc quy csb gp1272 f2 (12v 28w) (12v – 7.2ah)

420.000

Ắc quy cho ups, bộ lưu điện

Ắc quy csb hr1224w f2 (12v – 6ah)

420.000
-4%

Ắc quy cho ups, bộ lưu điện

Ắc quy csb gp12120 (12v – 12ah)

720.000
-10%

Ắc quy cho ups, bộ lưu điện

Ắc quy csb gp12170 (12v – 17ah)

950.000
-7%
430.000
-5%
520.000
-5%
520.000