-5%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy enimac cmf 80d26 r/l ( 12v 70ah )

1.680.000
-4%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy enimac cmf 85d26 r/l ( 12v 75ah )

1.790.000
-4%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy enimac cmf 105d31 r/l ( 12v 90ah )

2.000.000
-3%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy enimac cmf 31-800 ( 12v 100ah )

2.290.000
-6%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy enimac cmf100 – 115e41 ( 12v 100ah )

2.400.000
-6%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy enimac cmf 135f51 ( 12v 120ah )

2.900.000
-7%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy Enimac CMF 160G51 ( 12v 150ah )

3.500.000
-8%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy enimac cmf200 – 210h52 ( 12v 200ah )

4.350.000
-16%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy enimac cmf 44b20l ( 12v 43ah )

1.050.000
-13%

Bình ắc quy, acquy

Ắc quy enimac n25 ( 12v 25ah )

700.000
-12%

Bình ắc quy, acquy

Ắc quy enimac n30 ( 12v 30ah )

750.000
-14%
950.000
-12%
1.180.000
-20%
1.200.000
-9%

Bình ắc quy, acquy

Ắc quy enimac n55p ( 12v 60ah )

1.350.000
-21%
1.350.000
-10%
1.400.000
-8%
1.500.000
-7%
1.560.000
-6%
1.650.000
-3%
1.890.000
-4%
1.950.000
-4%
1.950.000
-4%
2.200.000