3.400.000
-7%

Ắc quy cho ups, bộ lưu điện

Ăc quy kín khí (vrla agm) Long 12v-200ah, WPL200-12N

6.900.000
-10%

Ắc quy cho ups, bộ lưu điện

Ắc quy long kph110-12n (12v-110ah)

3.500.000
-12%

Ắc quy năng lượng mặt trời

Ắc quy xe điện xe golf pinaco pl6-260 (6v – 260ah)

3.600.000
-6%
3.950.000
-4%

Ắc quy năng lượng mặt trời

Ắc quy xe điện xe golf Rocket L-125 (6v – 240ah)

4.300.000
-7%
4.200.000
-11%

Ắc quy năng lượng mặt trời

Ắc quy vision 6fm100d-x (12v – 100ah)

4.200.000
-10%
4.300.000
-8%
4.800.000
-4%
5.500.000
-8%
5.600.000
-5%
5.600.000
-5%
6.200.000
-7%

Ắc quy năng lượng mặt trời

Ắc quy xe điện xe Golf Rocket L-1275 (12v – 150ah)

6.950.000
-7%
7.500.000
-8%

Ắc quy năng lượng mặt trời

Ắc quy vision 6fm200d-x (12v – 200ah)

7.800.000
-6%

Ắc quy năng lượng mặt trời

Ắc quy xe điện xe golf Trojan T-1275 (12v – 150ah)

7.980.000