Ắc quy phoenix TS1275 12v – 7,5ah

270.000

Ắc quy Phoenix 12V – 7,5Ah
Xuất xứ: Việt Nam
Kiểu ắc quy: (Khô, kín khí và không cần bảo dưỡng)

Kích thước: L:151 – W:65 – H:95 mm
Chuyên dùng cho Thiết bị viễn thông, UPS, lưu điện cửa cuốn.