Ắc quy Rocket N200 (12v – 200ah)

4.600.000

Ăc quy Rocket SMF N200 (12V – 200Ah)
Điện thế: 12V
Dung lượng: 200Ah,
Đặc tính: Ắc quy khô, miễn bảo dưỡng.
Bảo hành: 09 tháng

Kích thước: L:523 – W:279 – H: 218 – TH: 248