Ắc quy xe điện xe golf trojan t – 605 (6v – 210ah)

Ắc quy dùng cho xe Điện xe Golf TROJAN T – 605 (6V – 210Ah)
Là loại ắc quy Axit chì Deep Cycle được sử dụng cho các loại xe điện, xe golf, xe chở khách trong khu du lịch,…