-10%
-12%
1.800.000
-6%
1.080.000
-13%
1.180.000
-14%
1.200.000
-13%
-11%
1.600.000
-11%
1.600.000
-14%
1.600.000
-12%
1.590.000
-12%
1.580.000
-5%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy enimac cmf 80d26 r/l ( 12v 70ah )

1.680.000
-13%
1.700.000
-10%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy varta 80D26L (NX110-5L) (12v – 75ah)

1.800.000
-11%
-15%
1.750.000
-4%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy enimac cmf 85d26 r/l ( 12v 75ah )

1.790.000
-8%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy Delkor khô 95D26L (12V – 75Ah)

1.800.000
-21%

Bình ắc quy máy phát điện

Ắc quy Varta Din 57539 (12V – 75Ah)

1.900.000
-16%
-11%
1.950.000