Bình cứu hộ ắc quy

Máy kích ắc quy nhỏ gọn, tiện dụng, dễ mang theo. Phù hợp cho các chuyến đi xa và cứu hộ xe khẩn cấp.