Dây cáp mạng, cáp điện thoại robot

Dây cáp mạng, cáp điện thoại Robot
Xuất xứ: Việt Nam
Ruột dẫn: Đồng
Kết cấu: nhiều lõi
Vỏ cách điện: PVC, XLPE
Cáo Điện áp: 300V/500V