Dây điện từ robot

Dây điện từ ROBOT
Xuất xứ: Việt Nam
Ruốt dẫn điện: đồng
Sản xuất: Theo tiêu chuẩn quốc tế