Lưu điện cửa cuốn apollo 1000va apl1000

2.350.000

Lưu điện cửa cuốn Apollo 1000VA APL1000
Tính năng: Lưu điện cửa cuốn: Apollo
– Lưu điện cửa cuốn trong 60h sau khi mất điện vẫn lên xuống cửa 15-20 lần.Lưu điện cửa cuốn