Lưu điện cửa cuốn emax c1200

Lưu điện cửa cuốn EMAX C1200
Lưu điện cửa cuốn EMAX được thiết kế phù hợp chuyên dụng cho động cơ cửa cuốn, phù hợp với điều kiện lưới điện và khí hậu Việt Nam…..