-9%
2.900.000
-12%

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện dc-ac (máy kích điện) kano-1000va-12v 

2.650.000
-13%

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện dc-ac (máy kích điện) kano-1500va-12v 

3.900.000
-7%

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện dc-ac (máy kích điện) kano-1500va-24v 

3.800.000
-6%

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện dc-ac (máy kích điện) kano-2000va-24v 

4.600.000