Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện lioa 1000va