-12%

Kích điện 12v lên 220v sin chuẩn- Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện DC- AC (máy kích điện) Newstar e-1000Va-12V 

2.900.000
-11%

Kích điện 12v lên 220v sin chuẩn- Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện newstar e-1700va-12v 

4.100.000

Kích điện 12v lên 220v sin chuẩn- Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện newstar 2000va – 24v

4.500.000