-16%

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện dc-ac (máy kích điện) newstar e-1000va-12v 

2.700.000

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện newstar e-1700va-12v 

3.990.000

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện newstar 2000va – 24v

4.500.000