-25%

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện 850va/ 600w ups600 – 125cg

1.190.000

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện sine chuẩn (tần số thấp) pv18-1000w

6.300.000

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện sine chuẩn (tần số thấp) pv18-2000w

9.700.000
-11%

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện sine chuẩn (tần số thấp) pv18-3000w – 24v

12.500.000
-13%

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện sine chuẩn (tần số thấp) pv18-3000w – 48v

12.900.000

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy kích điện sine chuẩn (tần số thấp) pv18-5000w

18.000.000