Máy kích điện lioa 1000va

Máy kích điện LIOA 1000VA
Xuất xứ: Hàng Việt Nam chất lượng cao
Công suất: 1000VA, tương đương 800W
Hoạt động ổn định, an toàn, sóng đầu ra dạng sin mô phỏng