Pin năng lượng mặt trời 50w (monocrystalline)

Pin năng lượng mặt trời 50W (monocrystalline)
Công suất: 50W
Loại pin: Đơn tinh thể
Lượng cell: 36
Bảo hành: 5 năm