Thanh gạt nước có xương ecoplus

Thanh gạt nước có xương Ecoplus
Xuất xứ: Bosch – TQ