700.000
1.000.000
900.000

Thiết bị điện năng

Ampe kìm đo dòng điện uni-t ut201

490.000

Thiết bị điện năng

Ampe kìm đo dòng điện uni-t ut202

590.000
-33%

Thiết bị điện năng

Thiết bị kiểm tra ắc quy bt-54

600.000

Máy bơm hơi cho ô tô xe máy

Máy bơm hơi cho ô tô xe máy 12v super inflator

690.000

Thiết bị điện năng

Kiểm tra ắc quy hbv 200

700.000
-16%
750.000
-17%

Thiết bị điện năng

Thiết bị kiểm tra ắc quy lioa

750.000
790.000
-20%
800.000