Thiết bị điện năng

Ampe kìm đo dòng điện uni-t ut201

490.000

Thiết bị điện năng

Ampe kìm đo dòng điện uni-t ut202

590.000
-33%

Thiết bị điện năng

Thiết bị kiểm tra ắc quy bt-54

600.000

Thiết bị điện năng

Kiểm tra ắc quy hbv 200

700.000
-17%

Thiết bị điện năng

Thiết bị kiểm tra ắc quy lioa

750.000
1.190.000