Ắc quy k&v es 250h-12 (12v – 250ah)

Điện thế: 12V; Dung lượng: 250Ah
Ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng