Ắc quy outdo ot7-12 (12v – 7ah)

Tên hàng: Ắc quy Outdo OT7-12 (12V – 7Ah)
Xuất xứ: Trung Quốc/ công nghệ Nhật Bản
Kiểu acquy: Khô, kín khí
Chuyên dùng: cho bộ lưu điện, thiết bị viễn thông, thiết bị mạng, lưu điện của cuốn