Ắc quy xe đạp điện đồng nai pa 12 – 12 (12v – 12ah)

Ắc Quy xe đạp điện Đồng Nai PA 12-12 (12V – 12Ah) là sản phầm của công ty Pinaco Việt Nam. Với nền tảng là công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại, nguồn nguyên vật liệu chất lượng cao.