Ắc quy xe đạp điện vision ev12-12ah (12v – 12ah)

Ắc Quy xe đạp điện Vision EV12-12Ah (12V – 12Ah) đặc biệt được sản xuất theo công nghệ EV của Đức có khả năng nạp và xả sâu, ngoài ra dung dịch bằng Gel không có phân lớp và không có hiện tượng hidrat hóa