Ắc quy xe điện xe golf rocket gc2-125 (6v – 240ah)

4.200.000

Ắc quy dùng cho xe điện xe Golf ROCKET GC2 – 125 (6V – 240Ah)
Là loại ắc quy Axit chì Deep Cycle được sử dụng cho các loại xe điện, xe golf xe chạy trong các sân gôn), xe chở khách trong khu du lịch.