Ắc quy xe điện xe golf rocket gc2-145 (6v – 260ah)

Ắc quy dùng cho xe điện xe Golf ROCKET GC2 – 145 (6V – 260Ah)
Là loại ắc quy Axit chì Deep Cycle được sử dụng cho các loại xe điện, xe golf, xe chở khách trong khu du lịch.