Ắc quy xe điện xe golf rocket gc8 – 890 (8v – 190ah)

Ắc quy dùng cho xe điện xe Golf ROCKET GC8 – 890 (8V – 190Ah)
Là loại ắc quy Axit chì Deep Cycle được sử dụng cho các loại xe điện, xe golf, xe chở khách trong khu du lịch.