Ắc quy xe điện xe golf rocket gc8-125 (8v – 240ah)

Ắc quy dùng cho xe điện xe Golf ROCKET GC8-8125 (8V – 240Ah)
Là loại ắc quy Axit chì Deep Cycle được sử dụng cho các loại xe điện, xe golf, xe chở khách trong khu du lịch,…