Ắc quy xe điện xe golf trojan t – 145 plus (6v – 260ah)

Ắc quy dùng cho xe Điện xe Golf TROJAN T – 145 PLUS (6V – 260Ah)
Là loại ắc quy Axit chì Deep Cycle được sử dụng cho các loại xe điện, xe golf, xe chở khách trong khu du lịch,…