Ắc quy xe điện xe golf trojan t – 8v (8v – 160ah)

Ắc quy dùng cho xe Điện xe Golf TROJAN T – 8V (8V – 160Ah)
Là loại ắc quy Axit chì Deep Cycle được sử dụng cho các loại xe điện, xe golf, xe chở khách trong khu du lịch,…