Ắc quy xe điện xe golf trojan t-890 (8v – 190ah)

Ắc quy dùng cho xe Điện xe Golf TROJAN T-890 (8V – 190Ah)
Là loại ắc quy Axit chì Deep Cycle được sử dụng cho các loại xe điện, xe golf , xe chở khách trong khu du lịch.