Dây đơn bọc pvc (lioa)

Dây đơn bọc PVC (Lioa)
Xuất xứ: Việt Nam
ruột dẫn: đồng
Kết cấu: 1 lõi
Hình dạng : tròn
Vỏ cách điện: PVC