Dây loa robot

Dây Loa Robot
Xuất xứ: Việt Nam
Ruột dẫn: Đồng
Kết cấu: Nhiều lõi
Vỏ cách điện: PVC
Cáo Điện áp: 300V/500V