Hệ thống điện năng lượng mặt trời 2kwh/ngày

30.000.000

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG 2KWh/Ngày
Bảo hành: trọn đời