Máy phát điện hyundai 3 pha – dhy325kse (295kva – 325kva)

Máy Phát Điện Hyundai 3 Pha – DHY325KSE
Công suất: 295KVA – 325KVA
Xuất xứ: 12 tháng
Bảo hành: 12 tháng