Pin năng lượng mặt trời 100w (monocrystalline)

Pin năng lượng mặt trời 100W (monocrystalline)
Công suất: 100W
Loại pin: Đơn tinh thể
Lượng cell: 36
Bảo hành: 5 năm