Pin năng lượng mặt trời 10w (monocrystalline)

Pin năng lượng mặt trời 10W (monocrystalline)
Công suất: 10W
Số lượng cell: 36
Bảo hành: 5 năm