Pin năng lượng mặt trời 120w (monocrystalline)

Pin năng lượng mặt trời 120W (monocrystalline)
Công suất: 120W
Loại pin: Đơn tinh thể
Lượng cell: 36
Bảo hành: 5 năm