Pin năng lượng mặt trời 15w (monocrystalline)

Pin năng lượng mặt trời 15W
Công suất: 15W
Loại pin: Đơn tinh thể
Số cell: 36
Bảo hành: 15 năm