Pin năng lượng mặt trời 20w (monocrystalline)

Pin năng lượng mặt trời 20W (monocrystalline)
Công suất: 20W
Loại pin: Đơn tinh thể
Số cell: 36
Bảo hành: 5 năm