Pin năng lượng mặt trời 35w (monocrystalline)

Pin năng lượng mặt trời 35W (monocrystalline)
Công suất: 35W
Loại pin: Đơn tinh thể
Lượng cell: 36
Bảo hành: 5 năm