Pin năng lượng mặt trời 80w (monocrystalline)

Pin năng lượng mặt trời 80W (monocrystalline)
Công suất: 80W
Loại pin: Đơn tinh thể
Lượng cell: 36
Bảo hành: 5 năm